Utvecklar IT-system för återförsäljare


Business Integration server (BIS) effektiviserar inköpsavdelningens arbete med leverantörer från inköp till betald faktura och 
säkerställer stabilitet, spårbarhet, effektivitet och lönsamhet i hela inköpsorderhanteringen.

Effektiviseringen uppnås med BIS som integrationslösning och FS Systems tjänstebaserade affärsmodell.

Genom hela inköpsflödet är kvaliteten på information avgörande för att säkerställa korrekt leverans. Dvs leverans vid rätt tidpunkt och till rätt pris.

BIS som lösning möjliggör en hög kvalitet på informationen i inköpsorderhanteringen med hjälp av följande komponenter:

  • Spårbarhet/historik
  • Validering
  • Affärshändelser

Ytterligare några delar i BIS's system, som värderas högt av våra kunder:

  • Skalbarhet
  • Driftsäkerhet
  • Systemets arkitektur

Var och en av dessa komponenter är viktiga för verksamheten och tillsammans bildar de basen för ett effektivt arbetssätt och lönsamhet hos våra kunder.