Utvecklar IT-system för återförsäljare


Det som förenar våra kunder är att samtliga arbetar långsiktigt för att effektivisera sina inköpsprocesser från säljorder och inköpsorder hela vägen till betald leverantörs- och kundfaktura.

Våra kunder hittar du inom olika branscher med försäljning av t ex IT, Telekom, AV, kontorsmaterial, tjänster, hemelektronik och de säljer produkterna till storföretag, SMB (Small Medium Business) och offentlig sektor, men även till mindre företag och privatpersoner.

Våra kunder återfinns i huvudsak i Sverige, men även i andra länder i Europa.

Här nedan är ett axplock av våra kunder.